Meespelen?

Als je lid wilt worden van ons orkest, kun je contact opnemen met het bestuur.

Vooral voor de houtblazers is er een wachtlijst. We kunnen versterking gebruiken bij de strijkers. Als je overweegt lid te worden en je bent een gevorderde amateur, kun je in overleg met het bestuur een periode meespelen. Dit duurt in principe tot en met het volgende concert.

Na dit concert zullen de dirigent, de concertmeester, een bestuurslid en jijzelf natuurlijk besluiten of je definitief lid wordt.

Als de bezetting van een project meer musici vraagt dan het aantal vaste leden, doen we een beroep op rempla├žanten: gevorderde amateurs of professionals.