Algemene informatie voor leden

  • Er zijn wekelijkse repetities op maandagavond.
  • Na elke eerste repetitie van de maand is er een borrel.
  • Tijdens elk project is er 1 zaterdagrepetitie, van ’s ochtends 10 uur tot ’s middags 4 uur.
  • Tijdens elk project is er minstens 1 strijkersrepetitie o.l.v. de concertmeester, de blazers repeteren dan o.l.v. de dirigent. De dirigent en concertmeester bepalen of er nog meer groepsrepetities nodig zijn. Of er nog aparte repetities nodig zijn voor bij voorbeeld de celli/ 1e of 2e violen etc. wordt overgelaten aan de groepen zelf.
  • Het is de bedoeling dat de strijkers binnen hun groep rouleren per project. Waar men het volgend project zit, wordt overlegd met de aanvoerder. De aanvoerder is de enige met een vaste plek.
  • Concertkleding: Zwart, heren wit overhemd.
  • Er is een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering, traditiegetrouw de eerste maandag na het maartconcert.
  • In principe zijn er 3 eigen concerten per jaar: november, maart en juni. Verder zijn er regelmatig koorbegeleidingen en wordt er door een deel van het orkest meegewerkt aan diensten in de Vituskerk: Kerstnachtdienst, Eerste Paasdag; en aan nog een concert per jaar voor de Vrienden van de Vitus. In hoeverre deze projecten “extra zijn of in plaats van” wordt per jaar vastgesteld.