Contributie

De contributie voor vaste leden bedraagt 220 euro per jaar. Een contributiejaar loopt van januari tot december.

Het rekeningnummer (IBAN) van het orkest is: NL79INGB0005321958 t.n.v. Goois Symfonie Orkest.