José Sogorb Jover By Janneke Schaareman PORTRAIT

José Luis Sogorb Jover
(foto: Janneke Schaareman)