NIEUWE WEBSITE!!!

Het Goois Symfonie Orkest heeft sinds
kort een nieuwe website:

WWW.GOOISSYMFONIEORKEST.COM

Deze website komt daarom binnenkort te
vervallen. Vanaf nu staat alle nieuwe
informatie ook al op de nieuwe site.

Het enige verschil in het adres is
dat “.nl” verandert in “.com”.

Dit betekent trouwens niet dat het GSO een
commerciƫle club is geworden. We blijven
een amateurorkest en we gaan ook niet
commercieel programmeren.
We blijven onszelf.